Feature

Feature

เขาสายรุ้งตันเซี๋ย มรดกโลก มหัศจรรย์สีสันแห่งแดนมังกร

คนส่วนใหญ่ ที่ได้เห็นภาพเทือกเขา Zhangye Danxia Landform แห่งนี้เป็นครั้งแรก มักจะสงสัย และ คิดว่าเป็นภาพ photoshop กันแทบทุกคน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะทิวทัศน์ที่มหัศจรรย์ ราวกับไม่ได้อยู่บนโลกแบบนี้ ไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะนั่งรถไฟ หรือ รถทัวร์ผ่านแล้วเห็นกันได้บ่อยๆ เทือกเขาแห่งนี้ มีชื่อว่า “เขาสายรุ้งตันเซี๋ย” (Danxia Landform) เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน…